Όροι χρήσης / και ασφάλειας

companies from europe / export companies from europe

Οροι χρήσης
Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου διέπονται από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και αποτελούν ιδιοκτησία της companiesfromeurope.com . Σχετικά με τη μερική ή ολική αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας companiesfromeurope.com υπάρχει ρητή απαγόρευση. Οποιαδήποτε προβολή ή αναπαραγωγή περιεχομένου companiesfromeurope.com επιτρέπεται μόνο μετά τη χορήγηση γραπτής άδειας από την ίδια την εταιρεία ή τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του εν λόγω περιεχομένου.
Η αποκάλυψη και δημοσίευση πληροφοριών και πληροφοριών όπως λογότυπα, ονόματα, απεικονίσεις κ.λπ. στον ιστότοπο companiesfromeurope.com που σχετίζονται με το ίδιο ή τρίτα μέρη υπόκεινται στην προστασία της νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αυτόματη αδειοδότηση του δικαιώματος χρήσης τους.
Η companiesfromeurope.com δεν ευθύνεται για την εγγύτητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης από τον ιστότοπό του, καθώς και για τυχόν λάθη στην ανταλλαγή δεδομένων.
Η επιλογή, αποθήκευση, εγκατάσταση και χρήση των προϊόντων λογισμικού που διατίθενται στον ιστότοπο companiesfromeurope.com είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.
Όσον αφορά τις αναφορές ή τις ανακατευθύνσεις μέσω συνδέσμων σε ιστότοπους τρίτων, η companiesfromeurope.com δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Η χρήση του ιστότοπου companiesfromeurope.com πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τέτοιο τρόπο ώστε (1) να μην εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους, (2) να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και τα χρηστά ήθη (3) δεν αποτελούν αιτία ζημιάς οι παρεχόμενες υπηρεσίες και το δίκτυο που τις παρέχει.